تماس با جورا مارکت

جهت مشاوره و تماس به صورت حضوری و تلفنی میتوانید از تلفن و آدرس زیر استفاده نمایید.

آدرس: گیلان، لنگرود، روبروی کافه رستوران میثاقیه، بن بست آدینه، سمت چپ، انتهای کوچه

شماره تلفن:  2696 4252 013

جورا مارکت آماده کمک به شما : )